Lányi a partneri
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA  A  KOMPLEXNÉ FIREMNÉ PORADENSTVO

O NÁS


Na trhu poskytovania účtovných služieb pôsobíme už 23 rokov. Sme stabilná a spoľahlivá spoločnosť s bohatými skúsenosťami. Ak podnikáte v Hlohovci a jeho okolí, a hľadáte účtovnú firmu poskytujúcu svojim klientom služby na profesionálnej úrovni, ste tu správne. Snažíme sa o maximálnu spokojnosť klientov.


Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti.


NAŠE SLUŽBY:Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Zaoberáme sa externým vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické osoby - podnikateľov, ako i pre právnické osoby - malé a stredné podniky. Rozsah poskytovaných služieb závisí od zákonných povinností a konkrétnych požiadaviek klienta.


Mzdy a personalistika

Pre klientov, ktorým vedieme účtovníctvo a ktorí majú svojich zamestnancov, spracovávame mzdy a poskytujeme kompletné služby súvisiace so mzdovou a personálnou agendou. 


Firemné poradenstvo

Poskytujeme komplexné účtovné, mzdové, ekonomické a firemné poradenstvo. Zastúpime Vás v daňovom konaní, pripravíme podklady k daňovej kontrole. Poskytneme poradenstvo pri posúdení vymožiteľnosti Vašich pohľadávok. Sprostredkujeme profesionálne vymáhanie Vašej pohľadávky. Poradíme ako ohlásiť živnosť, založiť spoločnosť, resp. ako ju zlikvidovať.


Vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou Advokátska kancelária Lányiová, s.r.o. vieme poskytnúť našim klientom komplexný firemný servis.