Lányi a partneri
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA  A  KOMPLEXNÉ FIREMNÉ PORADENSTVO

Na trhu poskytovania účtovných služieb pôsobíme už 22 rokov. Sme stabilná a spoľahlivá spoločnosť s bohatými skúsenosťami. Snažíme sa o maximálnu spokojnosť klientov. Ak podnikáte v Hlohovci a jeho okolí, a hľadáte účtovnú firmu poskytujúcu svojim klientom služby na profesionálnej úrovni, ste tu správne.

Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti.Ponúkame tieto služby:


Vedenie účtovníctva

JEDNODUCHÉ a PODVOJNÉ

Zaoberáme sa externým vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické osoby - podnikateľov, ako i pre právnické osoby - malé a stredné podniky. Rozsah poskytovaných služieb závisí od zákonných povinností a konkrétnych požiadaviek klienta.

Mzdy a personalistika

SPRACOVANIE a PREHĽADY

Pre klientov, ktorým vedieme účtovníctvo a ktorí majú    svojich zamestnancov,   spracovávame   mzdy a poskytujeme   kompletné  služby  súvisiace   so mzdovou a personálnou agendou. Poskytujeme poradenstvo v oblasti pracovného práva.


Firemné poradenstvo

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Poskytujeme komplexné účtovné, mzdové, ekonomické a firemné poradenstvo. Zastúpime Vás v daňovom konaní, pripravíme podklady k daňovej kontrole. Poskytneme poradenstvo pri posúdení vymožiteľnosti Vašich pohľadávok. Sprostredkujeme profesionálne vymáhanie Vašej pohľadávky. Poradíme ako ohlásiť živnosť, založiť spoločnosť, resp. ako ju zlikvidovať.


Zakladanie obch. spoločností

VŠETKY TYPY

Poskytujeme kompletné služby súvisiace so založením obchodnej spoločnosti (vrátane ohlásenia živností), a to za konečnú cenu 349,- Eur vrátane všetkých súdnych a správnych poplatkov. Zabezpečíme  registráciu spoločnosti na príslušnom daňovom úrade. Poskytujeme všetky služby týkajúce sa obchodného a živnostenského registra.

Vďaka úzkej spolupráci so spoločnosťou Advokátska kancelária Lányiová, s.r.o. vieme poskytnúť našim klientom komplexný firemný servis.