Kontakt

Lányi a partneri s.r.o.

Nám. sv. Michala 11, 920 01 Hlohovec

IČO: 45 416 061

DIČ: 2023011122

IČ DPH: SK2023011122

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č. 25185/T

Kontaktná osoba

Tomáš Lányi, konateľ

Úradné hodiny

pondelok - piatok: 8:00 - 16:00

+421 903 202 075